PRESENTACIÓ DE L'ACE

L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EX·LIBRISTES (ACE) nasqué el dia 19 de gener del 1989.

El dia 31 de juliol del mateix any era reconeguda per la Generalitat de Catalunya i dins el context del XXIII Congrés Internacional d'Ex-libris de Mönchengladgach, des del dia 2 de setembre del 1990 forma part de la F.I.S.A.E. (Fédération International des Sociétés d'Amateurs d'Ex-libris).

L'Associació Catalana d'Exlibristes (ACE) és la quarta associació d'ex-libris en el que va de segle a Catalunya. Les tres anteriors havien estat:

Cadascuna d'aquestes associacions publicà la seva revista-butlletí.

L'Associació Catalana d'Exlibristes (ACE) té com objectiu primordial el de promoure i desenvolupar la cultura de l'ex-libris a Catalunya des dels diferents camps de la creació, l'estudi, la recerca i el col·leccionisme, mitjançant totes aquelles activitats que condueixin a aquest fi: exposicions, concursos, conferències, debats, trobades ...

L'Associació Catalana d'Exlibristes (ACE) publica uns 3 números a l'any de la revista EX·LIBRIS, que n'és el seu portaveu. En ella es tracten totes aquelles qüestions relacionades amb la Història, la Teoria i la Tècnica dels ex-libris.

A la revista "Ex-Libris Índex Generals 1989-2004" Francesc Orenes dóna fi a la primera etapa de vida de l'ACE.
El passat 19 de novembre de 2005 es va celebrar l'assemblea de l'ACE. El president de l'ACE, Francesc Orenes, deixa ben clar la seva voluntat de cessar del càrrec que durant quinze anys ha exercit.
El 22 de gener de 2006 es convoca els socis de l'ACE a presentar candidatures per formar part de la nova Junta. També es convoca l'Assemblea General Extraordinària per al dia 28 de febrer de 2006.
Després de debatre una proposta de Marià Casas, que s'aprova per unanimitat, es crea una Comissió Gestora integrada per: Arturo Zaera, Carme Illa, Adolf, Josep Manzano i Marià Casas.

El 8 d'octubre de 2006 es celebra l'Assemblea de l'Associació a l'Hotel Palas, a Vila-seca, organitzant el I Fòrum de l'exlibrisme català.
Es ratifiquen com a membres de la Junta Directiva Provisional, fins a les properes eleccions, d'acord amb els següents càrrecs:
President: Marià Casas.
Videpresidenta: Carme Illa.
Secretari: Maria Mercè Insenser.
Tresorer: Arturo Zaera.
Vocals: Adolf Priante, Marc-Ignasi Corral, Josep Manzano i Josep Sangüesa.

Aquest dia es van nomenar socis d'honor a Francesc Orenes per tota la tasca realitzada en els darrers 15 anys, a l'Abadia de Montserrat i a l'Ajuntament de Vila-Seca per la seva col.laboració, i també a Arturo Zaera per tota la feina feta per l'Associació.

 

L'11 de novembre de 2007 es celebren les Assemblees ordinàries i extraordinàries de l'Associació a l'Hotel Palas, a Vila-seca, organitzant el II Fòrum de l'exlibrisme català.
S'estudien les esmenes a la proposta d'un nou Estatut de l'Associació, es voten, i al final i s'aprova el nou Estatut.
Com que no es presenta cap nova candidatura, s'aprova l'actual d'acord amb els següents càrrecs:
President: Marià Casas.
Videpresidenta: Carme Illa.
Secretari: Josep Sangüesa.
Tresorer: Arturo Zaera.
Vocals: Marc-Ignasi Corral, Mercè Insenser, Josep Manzano i Adolf Priante.

Aquest dia es van nomenar socis d'honor a Enric Cluselles Alberti per tota la tasca exlibrística duta a terme, i a Carme Illa pel seu llibre sobre els ex-libris de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.