Revista EX-LIBRIS número 11

número anterior    número següent

ArticleAutor
Planes
PresentacióEditorial
1-2
Ex-libris britànics del segle passatBrian North Lee
3-13
Crònica personal de quatre jornades de Congrès a MilàMario de Filippis
14-17
Oriol M. Diví o l'evocació d'un mestreFrancesc Orenes
18-24
Guia per a la lectura dels ex-libris d'Oriol M. DIvíGian Carlo Torre
25
Un gravador d'ex-libris al cor de PobletJoan Roig i Montserrat
26-28
Antecedentes, historia y fabricación del papelLola Rodríguez Laso
29-31
NoticiariF. Orenes, L. Rodríguez
i M. Rius
32-33
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
34-35