Revista EX-LIBRIS número 12

número anterior    número següent

ArticleAutor
Planes
ProsseguimEditorial
1-2
Ex·libris a UcràniaPetro Nesterenko
3-9
Noucentisme i ex·libris (I)Francesc Orenes
10-14
Ex·libris per la pauBegoña Simón Ortoll
15-18
Robert Cartes i Carreras (1886-1971)Andreu Vilasís
19-20
Més reflexions sobre el XXVè COngrés Internacional d'Ex·librisBenoît Junod
21-22
NoticiariM. Montlleó
i F. Orenes
22-26
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
26-27