Revista EX-LIBRIS número 16

número anterior    número següent

ArticleAutor
Planes
Primavera de l'ex·librisEditorial
1-2
Artistes americans d'ex·libris del s.XXJames P. Keenan
3-8
Notícia sobre els ex·libris desconeguts de Pepita PalléCarmina Illa
9-11
El ex·libris judàico-hebreusRemo Palmirani
12-14
Notes per una revisió crítica de l'ex·librisme contemporaniFrancesc Orenes
15-18
Anatoli Kalàixnikov: mestre rus de l'ex·librisVladimir Loburev
19-22
Los ex·libris de Teodoro MicianoÀngel Blàzquez
23-26
NoticiariFrancesc Orenes
27-29
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
29-31