Revista EX-LIBRIS número 17

número anterior    número següent

ArticleAutor
Planes
Seguim endavant!Editorial
1-2
Emil Orlik i els seus ex·librisHeinrich R. Scheffer
3-6
La contribució de Vilanova en la difusió de l'exlibrisme català a principis de segleFrancesc Orenes
7-9
El respecte als llibres i a la seva llibertatJoan Triadú
10-11
El món del P. Oriol M. Diví, xilògrafJosep de C. Laplana
12-14
Faula i literatura en els ex·libris d'Ettore AntoniniRemo Plamirani
15-17
La tècnica de la litografiaMichael Walker
18-21
NoticiariPasqual Juan
i Francesc Orenes
22-25
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
25-28