Revista EX-LIBRIS número 19

número anterior    número següent

ArticleAutor
Planes
10 anys de vida!Editorial
1-2
Sobre ex-libris russos i altres qüestionsFrancesc Orenes
3-7
Presències genoveses en l'ex-libris italià contemporaniGIan Carlo Torre
8-13
Santiago Estrany i Castany, artista d'ex-librisFrancesc Orenes
14-15
Francesc Canyelles i Balagueró artista del NoucentismeSantiago Estrany
16-17
Eulogio Varela o el exlibrismo modernista en MadridM. Vicente Sánchez Moltó
18-26
NoticiariC. Illa, F. Orenes, O.M. Diví
i C. Dastis
27-31
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
32