Revista EX-LIBRIS número 20

número anterior    número següent


ANY X / Núm. 20 / Gener-Juny 1999
ArticleAutor
Planes
Mirant a OrientEditorial
1-2
Ex-libris japonesosCliff Parfit
3-5
Occident versus Orient o una visió dels ex-libris moderns japonesosFrancesc Orenes
6-12
Ex-·libris xinesos modernsNi Jian Ming
13-15
La col·leccionista Pepita Pallé i VachierOriol Maria Diví
16-18
Pepita Pallé: in memoriamJoan Roig i Montserrat
19
La col·lecció Pepita Pallé de la Reial Acadèmia de Bones LletresMaria Carme Illa
20-23
NoticiariF. Orenes, R. Pedró,
J. Portillo, J. Roig
24-27
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià i Jaume Bover
27-28