Revista EX-LIBRIS número 23

número anterior    número següent


ANY XII / Núm. 23 / Juny-Desembre 2000
ArticleAutor
Planes
Cap al Tercer Mil·lenniEditorial
1-2
La gènesi psicològica del col·leccionisme d'ex-librisTadeusz Przypkowski
3-7
Lluís Jou: arquitecte del llibreTeresa Costa-Gramunt
8-9
Els ex-libris de Vincenzo Piazza: viatge entorn de l'homeGian-Carlo Torre
10-13
Perfil d'un col·leccionista: Antoni Company Fernàndez de CórdovaFrancesc Orenes
14-17
Cròniques del XXVIIè Congrés Internacional d'Exlibristes:
Boston 2000
Olli YLönen i Josep Sangüesa
18-20
Artistes Catalans d'Ex-libris (III)Maria Carme Illa
21-27
Noticiari, llibres i catàlegsFrancesc Santjulià
28-32