Revista EX-LIBRIS número 26

número anterior    número següent


ANY XIV / Núm. 26 / Gener-Juny 2002
ArticleAutor
Planes
Prosseguim amb Verdaguer i Gaudí com a protagonistesEditorial
1-2
L'exlibris a Escandinàvia: Dinamarca i NoruegaKlaus Rödel
3-7
Verdaguer i la seva obra en l'exlibrísticaJoan Roig i Montserrat
8-10
Ex-libris GaudíTeresa Costa-Gramunt
11
Evocació d'Italo Zetti: a propòsti de quatre fustes inèditesFrancesc Orenes i Cristiano Beccaletto
12-15
Sobre les llegendes dels ex-·librisArmand Quintana
16-17
Charles Favet (1899-1984): artista d'ex-librisAntoni Boada
18-20
Artistes Catalans d'Ex-libris (VI)Maria Carme Illa
21-27
NoticiariFrancesc Orenes i Antoni Boada
28-30
Llibres, revistes i catàlegsC. Beccaletto i Francesc Santjulià
30-32