Revista EX-LIBRIS número 27

número anterior    número següent


ANY XIV / Núm. 27 / Juliol-Desembre 2002
ArticleAutor
Planes
Si us plau, la pau!Editorial
1-2
Ex-libris argentinos contemporáneosMauricio Schvarzman
3-8
Crònica del XXIXè Congrés Internacional d'Exlibristes a DinamarcaFrancesc Orenes
9-10
De l'ex-libris al ex-webis: ex-libris a InternetJosep Manzano i Arné
11-14
El diable com a tema exlibrísticAntoni Boada
15-16
Artistes catalans d'Ex-libris (VII)Maria Carme Illa
17-20
NoticiariFrancesc Orenes
21-22
Llibres, revistes i catàlegsC. Beccaletto i Francesc Santjulià
22-26