Revista EX-LIBRIS número 28

número anterior    número següent


ANY XV / Núm. 28 / Gener-Juny 2003
ArticleAutor
Planes
Després de la tempestaEditorial
1-2
Ex-libris eròtics txecs i eslovacsIva Tauferova
3-8
Aproximació a la col·lecció d'ex-libris de Joaquim CusíFrancesc Orenes
9-12

Aproximació als l'ex-libris del pintor tortosí Frederic Mauri (Tortosa, 1940) 

Manel Ollé Albiol
13-15
Alexandra von Hellberg, artista d'ex-librisGian Carlo Torre
16-18
L'artista japonès Sudo FuyakanIchigoro Uchida i Francesc Orenes
19-21
Artistes catalans d'Ex-libris (VIII)Maria Carme Illa
22-28
NoticiariAgustín Ardanaz i Francesc Orenes
29-31
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
32