Revista EX-LIBRIS número 29

número anterior    número següent


ANY XV / Núm. 29 / Juliol-Desembre 2003
ArticleAutor
Planes
Editorial-
1-2
L'exlibrisme contemporani a HolandaJos van Waterschoot
3-8
Un ex-libris de Salvador Dalí per al poeta Federico García LorcaFrancesc Orenes
9-12
Gerard Gaudaen (1927-2003). In memoriamLuc Van den Briele
13-16
L'arquitectura religiosa i civil de Transilvània i Hongria en els ex-libris de Lajos ImreGian Carlo Torre
17-19
Artistes catalans d'Ex-libris (IX)Maria Carme Illa
20-26
NoticiariJoan Roig i Francesc Orenes
27-29
Llibres, revistes i catàlegsFrancesc Santjulià
i Begoña Simon
29-32