Revista EX-LIBRIS número 43

número anterior    número següent


ANY XXII, 2010 / Núm. 43
ArticleAutor
Planes
L'art de l'exhibició del gravat (32 països)Jordi Bonet i Armengol
1
La V Biennal Contratalla d'ex-librisMarià Casas Hierro
4
Artistes convidats Marià Casas
22
Un par de docenas de ex-libris imposiblesMaravillas Sáez
25
CD amb la revista Pro Ex-libris núm 1 de 1921 i núm 2 de 1922-
-